Thursday, 15, July, 2021

किर्ते कागजात

ज्वाइँले छोरा बनेर नागरिकता लिएपछि…….

दाङ । दाङमा ज्वाइँले छोरा बने नागरिकता लिएको पाइएको छ । यसरी किर्ते गरी नागरिकता […]