Friday, 24, September, 2021

औषधि

पहिलो पटक अल्जाइमरको औषधिलाई स्वीकृति

एजेन्सी । अमेरिकाले अल्जाइमर रोगको उपचारमा प्रयोगका लागि एउटा औषधिलाई स्वीकृति दिएको छ । अडुकेनमाब […]