Wednesday, 09, June, 2021

अल्जाइमर

पहिलो पटक अल्जाइमरको औषधिलाई स्वीकृति

एजेन्सी । अमेरिकाले अल्जाइमर रोगको उपचारमा प्रयोगका लागि एउटा औषधिलाई स्वीकृति दिएको छ । अडुकेनमाब […]