Tuesday, 08, June, 2021

काग तिर्खायो बुझ्नुहोस् उ पानी चाहान्छ । उ दुश्मन हो, मेरो मसँग दुश्मनी चाहान्छ ।।…….गजल…..अस्मिता के.सी.

काग तिर्खायो बुझ्नुहोस् उ पानी चाहान्छ ।
उ दुश्मन हो, मेरो मसँग दुश्मनी चाहान्छ ।।

उसका बहाना मात्रै हुन् असल साथीका त,
मलाई थाहाँ छ उ त मेरो जवानि चाहान्छ ।।

यसै हात कहाँ मिलाउछ र बरै बिदेशीले,
उ कि त पानी चाहान्छ कि खानी चाहान्छ ।।

के चाहान्थ्यो बरै एक ब्यवारीसे प्रदेशीले,
अरू केही चहादैन् मात्र राहदानी चाहान्छ ।।

खै उसलाई मित्र भन्नु कि, शत्रु भन्नु मेरो,
घर जलाएर करेसालाई खरानी चाहान्छ ।।
अस्मिता के.सी.
प्यूठान, हाल काठमाडौं ।